Ngày đăng  

02/05/2024, 07:17

NỘI DUNG MÔ TẢ

Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày tháng năm 1995

GIỮ TÂM THANH THẢN

Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.

Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà phải nhiều năm tháng.

Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, mà phải nhiều lần, hàng vạn lần.

Thiền định cũng vậy, không phải một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng.

Vì thế, phải bền chí, phải kiên cường không chùn bước, không thối chuyển tâm.

Người muốn giữ tâm thanh thản để nhập được thiền định giải thoát thì phải lập 8 đức 12 hạnh:

8 đức:

1- Cẩn thận

2- Kỹ lưỡng

3- Dè dặt

4- Kín đáo

5- Im lặng

6- Nhẫn nhục

7- Tùy thuận

8- Bằng lòng

12 hạnh:

1- Không khoe khoang tài giỏi của mình.

2- Không khoa trương sự hiểu biết ngoài đời cũng như trong đạo.

3- Không làm thầy dạy đạo khi còn đang tu.

4- Không bàn kinh luận thiền và nghị luận thế gian.

5- Không nói chuyện tào lao nhảm nhí.

6- Không hành động tự kiêu, tự đắc.

7- Tránh giọng nói ngạo nghễ.

8- Tránh nụ cười mỉa mai, khi dễ.

9- Tránh nụ cười tự tôn, tự đại.

10- Tránh nhìn liếc xéo, liếc ngang.

11- Tránh dáng đi ngoe nguẩy.

12- Tránh trề môi khi dễ người khác.

NHẪN XẢ TÂM VÀ NÉN TÂM

1/ Nhẫn không thấy mình nhẫn là nhẫn xả tâm.

2/ Nhẫn mà thấy mình nhẫn là nén tâm.

3/ Nhẫn không có phiền não là nhẫn xả tâm.

4/ Nhẫn mà còn phiền não là nén tâm.

5/ Nhẫn mà còn thấy mọi vấn đề quan trọng là nhẫn nén tâm.

LỢI ÍCH CỦA XẢ TÂM VÀ TAI HẠI CỦA NÉN TÂM

Nén tâm là tự giết mình

Xả tâm là tự cứu mình

Nén tâm là Địa ngục

Xả tâm là Thiên đường

Nén tâm là ác pháp

Xả tâm là thiện pháp

Nén tâm là nhân ác

Xả tâm là nhân thiện

Nén tâm là quả khổ

Xả tâm là quả vui

Nén tâm là u tối

Xả tâm là sáng suốt

Nén tâm là không thiền

Xả tâm là có thiền

Nén tâm là thiếu trí tuệ

Xả tâm là có trí tuệ

Nén tâm là làm khổ mình

Xả tâm là không làm khổ mình

Nén tâm là ghét đời

Xả tâm là yêu đời

Nén tâm là không thương mình

Xả tâm là thương mình

–o0o–

Tu tập tốt

Nhớ ám thị

Thường kinh hành

Chỉ cần 1 phút tĩnh giác hoàn toàn nhiếp tâm thì hơi thở sẽ có chất lượng cao.

Bền chí siêng tu tập

Một phút tĩnh giác cao

Cẩn thận từng hơi thở

Thiền định vốn không xa

–o0o–

Bền chí tập luyện

Thuần thục một phút

Tĩnh giác trong hơi thở

Là cơ bản thiền định

Cẩn thận, kỹ lưỡng trong mọi công việc, cũng như sự tu tập là tất yếu mọi thành công của con người.

Cẩn thận, kỹ lưỡng từng hơi thở, tránh chủ quan trong lúc tu tập.

Song song với sự ức chế tâm, phải lập đức, lập hạnh ăn, ngủ, độc cư đúng cách, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, xả tâm rốt ráo.

Phải nhìn vào trong

Tư duy cho kỹ

Xả tâm cho sạch

Đừng nghĩ chuyện ngoài

Để tâm thanh thản

Tu học mới tốt

Đức hạnh mới xong

–o0o–

Đạo của Phật

Đạo diệt ngã

Nếu chấp ngã

Không tu được

Uổng một đời

–o0o–

Cuộc đời tu hành

Là trường tranh đấu

Có bền chí

Có nghị lực

Có chiến thắng

Có giải thoát

–o0o–

Cuộc đời tu hành

Là trường tranh đấu

Thiếu bền chí

Thiếu nghị lực

Có thất bại

Có ê chề

Người tu hành theo Đạo Phật là phải tôi luyện mình trong lửa đỏ, “Hoa sen nở trong lò lửa”.

Muốn tu tốt

Hơi thở đều

Ám thị kỹ

Gom 6 căn

Tại một điểm

Không thay đổi

* Phụ lục:

NHÂN DUYÊN BÀI PHÁP NÀY

Thầy viết cho cư sĩ Thích Nữ Từ Tuệ (sau này được Thầy đặt pháp danh lại là Thích Nữ Liễu Châu 2) vào năm 1995.

Cô Từ Tuệ đã hỏi Thầy:

– Bây giờ sách rất nhiều, con nên đọc sách gì?

Thầy trả lời:

– Con nên đọc kinh Pháp cú.

Cô hỏi tiếp:

– Bây giờ con đi làm như thế này, trong cuộc sống con nên làm thế nào? Thầy dạy sao cho con dễ nhớ!

Cô hỏi xong thì Thầy vào nhà, một lúc sau Thầy đưa cho cô bức thư này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Ngòi bút xây dựng đạo đức nhân bản – nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thanh Trí

: Người cầm bút viết thơ văn nói về tính xấu của cá nhân hay ám chỉ một người nào khác thì thơ văn đó đáng trách, đáng chê, thiếu văn hóa, thiếu tình người, thiếu lòng tha thứ, thiếu sự yêu thương, người viết thơ văn như vậy cũng là để thỏa mãn lòng phiền não của mình. Đứng trong góc độ đạo đức Phật giáo không làm khổ mình khổ người thì đó là ngòi bút thiếu đạo đức nhân bản, mất nhân tính, giết người bằng ngòi bút, ngòi bút đó là ngòi bút máu.

Người hoàn hảo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Dũng

Tu theo Đạo Phật không có nghĩa là phải vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thẳm để xa lánh thế tục, mà phải tu tập đúng như lời đức phật đã dạy: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là phải tập sống làm một con người hoàn hảo, một con người hoàn hảo là một con người có đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.
5.0
Tổng 6 lượt bình luận

Thiện Tâm

07:58 02 Th5 2024
1

Con kính tri ân Ban Biên Tập đã chia sẽ cho chúng con Pháp Bảo của Đức Trưởng Lão ạ!🙏❤️

Ban biên tập

07:20 02 Th5 2024
2

“Cẩn thận, kỹ lưỡng trong mọi công việc, cũng như sự tu tập là tất yếu mọi thành công của con người.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

07:20 02 Th5 2024
2

“NHẪN XẢ TÂM VÀ NÉN TÂM

1/ Nhẫn không thấy mình nhẫn là nhẫn xả tâm.

2/ Nhẫn mà thấy mình nhẫn là nén tâm.

3/ Nhẫn không có phiền não là nhẫn xả tâm.

4/ Nhẫn mà còn phiền não là nén tâm.

5/ Nhẫn mà còn thấy mọi vấn đề quan trọng là nhẫn nén tâm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

07:20 02 Th5 2024
2

“Người muốn giữ tâm thanh thản để nhập được thiền định giải thoát thì phải lập 8 đức 12 hạnh:

8 đức:

1- Cẩn thận

2- Kỹ lưỡng

3- Dè dặt

4- Kín đáo

5- Im lặng

6- Nhẫn nhục

7- Tùy thuận

8- Bằng lòng

12 hạnh:

1- Không khoe khoang tài giỏi của mình.

2- Không khoa trương sự hiểu biết ngoài đời cũng như trong đạo.

3- Không làm thầy dạy đạo khi còn đang tu.

4- Không bàn kinh luận thiền và nghị luận thế gian.

5- Không nói chuyện tào lao nhảm nhí.

6- Không hành động tự kiêu, tự đắc.

7- Tránh giọng nói ngạo nghễ.

8- Tránh nụ cười mỉa mai, khi dễ.

9- Tránh nụ cười tự tôn, tự đại.

10- Tránh nhìn liếc xéo, liếc ngang.

11- Tránh dáng đi ngoe nguẩy.

12- Tránh trề môi khi dễ người khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

07:19 02 Th5 2024
2

“Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà phải nhiều năm tháng.

Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, mà phải nhiều lần, hàng vạn lần.

Thiền định cũng vậy, không phải một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng.
Vì thế, phải bền chí, phải kiên cường không chùn bước, không thối chuyển tâm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

07:19 02 Th5 2024
2

“Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Liễu Châu 2

 • Xuất bản tại

  Thư viện Thầy Thông Lạc

 • Thời gian

  1995

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  18

 • Thể loại

  Tâm thư

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone