Ngày đăng  

11/05/2024, 09:04

NỘI DUNG MÔ TẢ

Đường tu hành còn dài, hạnh khất thực chưa đủ để giải thoát sanh tử luân hồi, còn phải tu nhiều pháp khác nữa. Đừng nghĩ rằng hạnh đi khất thực là giải thoát hoàn toàn thì đó là nông nổi, không thấu suốt giáo lý của Đạo Phật. Còn có tâm ham muốn và ác pháp thì dù có đi khất thực một ngàn kiếp thì cũng chẳng giải thoát.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 27 tháng 7 năm 1998

TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TU HÀNH

Từ Nguyện vấn đạo

Hỏi: Nếu có một người hoặc một số người áp dụng lời Thầy dạy chỉ giữ giới 3 y một bát đi xin ăn mà vô phước không được sống trong môi trường của Thầy, thì trong thời khó khăn này, họ xin không ai cho phải chết đói. Vậy những người đó sau khi chết như thế nào?

Đáp: Đạo Phật là đạo trí tuệ, phải thông minh, phải biết thời điểm (không gian và thời gian) để tu tập cho đến nơi đến chốn.

Thời điểm kinh tế khó khăn, người ta giả danh tu sĩ đi xin ăn gạt lường lòng tín ngưỡng của tín đồ.

Cho nên, hiện giờ chưa phải lúc thực hiện hạnh khất thực cao quý của người tu sĩ giải thoát, mà phải biết tổ chức cuộc sống cho tu sĩ để bảo đảm đời sống tu hành cho đến ngày viên mãn.

Đường tu hành còn dài, hạnh khất thực chưa đủ để giải thoát sanh tử luân hồi, còn phải tu nhiều pháp khác nữa. Đừng nghĩ rằng hạnh đi khất thực là giải thoát hoàn toàn thì đó là nông nổi, không thấu suốt giáo lý của Đạo Phật.

Người tu hành chỉ dùng hạnh đi khất thực để giải thoát thì chẳng bao giờ có giải thoát. Khi người ta không cho ăn mà chết thì đó là chết trong nghiệp quả đói khát vẫn bị nghiệp quả luân hồi chi phối dẫn dắt tái sanh trong thế giới khổ đau này.

Chỉ có người nào tu hành đoạn đứt lòng ham muốn và các ác pháp thì mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn có tâm ham muốn và ác pháp thì dù có đi khất thực một ngàn kiếp thì cũng chẳng giải thoát.

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Người hoàn hảo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Dũng

Tu theo Đạo Phật không có nghĩa là phải vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thẳm để xa lánh thế tục, mà phải tu tập đúng như lời đức phật đã dạy: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là phải tập sống làm một con người hoàn hảo, một con người hoàn hảo là một con người có đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.

Tu có đối tượng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Từ Tuệ

Tu có đối tượng tuy khó nhưng kết quả dễ nhận ra và nhận ra rõ ràng, cụ thể. Tu tập có đối tượng không sợ bị ức chế tâm, không sợ lạc vào thiền tưởng, nhưng phải tránh sự chịu đựng. Tu tập có đối tượng dễ phát triển tri kiến giải thoát vì phải thường xuyên quán xét, tư duy, suy nghĩ, làm việc nhiều về trí óc. Phát triển tri kiến giải thoát tức là phát triển trí tuệ đạo đức nhân bản - nhân quả.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Thiện Tâm

08:21 11 Th5 2024
0

Con kính tri ân Ban Biên Tập đã chia sẽ cho chúng con những lời dạy quý báu của Đức Trưởng Lão ạ!🙏❤️

Ban biên tập

09:05 11 Th5 2024
2

“Chỉ có người nào tu hành đoạn đứt lòng ham muốn và các ác pháp thì mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn có tâm ham muốn và ác pháp thì dù có đi khất thực một ngàn kiếp thì cũng chẳng giải thoát.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:05 11 Th5 2024
2

“Người tu hành chỉ dùng hạnh đi khất thực để giải thoát thì chẳng bao giờ có giải thoát. Khi người ta không cho ăn mà chết thì đó là chết trong nghiệp quả đói khát vẫn bị nghiệp quả luân hồi chi phối dẫn dắt tái sanh trong thế giới khổ đau này.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:05 11 Th5 2024
2

“Đường tu hành còn dài, hạnh khất thực chưa đủ để giải thoát sanh tử luân hồi, còn phải tu nhiều pháp khác nữa. Đừng nghĩ rằng hạnh đi khất thực là giải thoát hoàn toàn thì đó là nông nổi, không thấu suốt giáo lý của Đạo Phật.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Từ Nguyện

 • Thời gian

  27/7/1998

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  7

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone