Ngày đăng  

05/06/2021, 11:47

NỘI DUNG MÔ TẢ

Chơn Như, ngày 15/ 04/ 1999

CHIẾN THẮNG TÂM MÌNH

Kính gửi: Liễu Ngọc!

Theo bản thời khóa tu tập con ghi lại giờ giấc tu tập, nếu cố gắng giữ theo thời khóa này tu tập luôn luôn ôm pháp, giữ pháp nhớ phải nhiệt tâm xả và ly ác pháp và tâm đời. Chừng nào tâm như cục đất thời mới xong, cố gắng lên con ạ: “Chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng tâm mình”.

Điều con nên chú ý:

Lúc nào, thời nào luôn luôn phải nhớ pháp hướng tâm:

“Tâm ly dục ly ác pháp”;

“Tâm phải từ bỏ lòng ham muốn và ác pháp”;

“Tâm phải đoạn diệt lòng ham muốn và ác pháp”;

“Tâm phải như cục đất, không còn được giận hờn, phiền não và ham muốn”;

“Tâm phải rộng như đất trời”;

Con hãy cố gắng tu hành “diệt ngã, xả tâm, ly dục ly ác pháp cho rốt ráo”.

Cố gắng lên con ạ! Cố gắng hết sức mình để làm chủ thân tâm, sự giải thoát hoàn toàn, để đạt được “tâm bất động”.

Con sắp xếp thời khóa tu tập như vậy tốt lắm, phải bền chí, siêng năng và kiên trì, chúc con thành tựu viên mãn.

Thầy của con

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Chiến thắng tâm mình

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Ngọc

Chừng nào tâm như cục đất thời mới xong, cố gắng lên con ạ: “Chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng tâm mình”. Con hãy cố gắng tu hành “diệt ngã, xả tâm, ly dục ly ác pháp cho rốt ráo”. Cố gắng hết sức mình để làm chủ thân tâm, sự giải thoát hoàn toàn, để đạt được “tâm bất động”.

Người mới tu cần nên tu tập

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong mọi thời gian đều nhắc tâm: “Tâm phải ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất không giận hờn thương ghét ai hết, phải thanh thản, phải bất động, phải vô sự”. Quán xét đời sống con người khổ để xa lìa tâm tham đắm vật chất thế gian. Quán xét thân vô thường, sự sống chết như chỉ mành treo chuông. Quán xét bệnh là khổ để siêng năng, tinh tấn tu hành. Quán xét tâm tham, sân, si, mạn, nghi là nguy hiểm, là đau khổ. Quán xét thân bất tịnh để phá ngã chấp. Quán xét tâm vô thường để không bị lầm chấp là linh hồn, là Phật tánh…
0
Tổng 0 lượt bình luận
Chưa có bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Liễu Ngọc

 • Soạn thảo tại

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  15/4/1999

 • Thể loại

  Tâm thư, viết tay

 • Dữ liệu

  Ảnh jpg

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone