Ngày đăng  

03/06/2024, 10:40

NỘI DUNG MÔ TẢ

Tu hành cũng chỉ vượt qua các nghiệp khổ của cuộc sống để đem lại an vui cho mình cho người, tức là thoát khổ, chứ không phải tu để thành Tiên, thành Phật, tu hành có mục đích trở thành người có đạo đức không làm khổ mình khổ người, dù cho bất cứ một ác pháp nào cũng không tác động được vào thân tâm khiến cho cuộc sống được thanh thản, an lạc và vô sự.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Xem” ở trên để xem toàn bộ nội dung bút tích bản viết tay tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Không làm khổ mình khổ người

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Hiền

Con người là thừa tự của nghiệp lực nhân quả. Nghiệp lực nhân quả là cha mẹ đẻ sanh ra loài người, vì thế làm sao có sự đau khổ ngoài luật nhân quả được. Cho nên, người sống đúng đạo đức nhân bản không làm khổ mình khổ người là người sống đúng đạo luật nhân quả, nên chuyển tất cả quả khổ thành quả vui, mình vui người vui.

Người hoàn hảo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Dũng

Tu theo Đạo Phật không có nghĩa là phải vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thẳm để xa lánh thế tục, mà phải tu tập đúng như lời đức phật đã dạy: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là phải tập sống làm một con người hoàn hảo, một con người hoàn hảo là một con người có đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

Ban biên tập

10:45 03 Th6 2024
1

“Con là một đứa con rất đáng thương của Thầy, nghiệp nhân quả đang chồng chất trên đầu con nhưng nhờ niềm tin bất động mà con đã chuyển được nhân quả của mình. Hãy cố gắng lên con ạ! Đừng buông chiếc chổi thần con ạ! Hãy quét! Quét cho thật sạch đừng chùn bước, để rồi con sẽ có cả một trời an lạc.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:44 03 Th6 2024
1

“Tu hành cũng chỉ vượt qua các nghiệp khổ của cuộc sống để đem lại an vui cho mình cho người, tức là thoát khổ, chứ không phải tu để thành Tiên, thành Phật, tu hành có mục đích trở thành người có đạo đức không làm khổ mình khổ người, dù cho bất cứ một ác pháp nào cũng không tác động được vào thân tâm khiến cho cuộc sống được thanh thản, an lạc và vô sự.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:44 03 Th6 2024
1

“Tuy gia đình con có duyên được gặp chánh pháp nhưng nghiệp nhân quả quá nặng, nhất là con phải trả món nợ này quá cay nghiệt, nếu không có Phật pháp thì giờ này con không biết trôi về đâu.
Phật pháp nhiệm mầu cứu nguy cho mọi người, nhưng các con phải tự lực buông xả bằng cách biết nhân quả, biết các pháp vô thường không thật có, biết không ai phù hộ mình bằng chính mình, mình phải vượt lên. Phải không con?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:43 03 Th6 2024
1

“Con hãy bền chí dùng “chổi thần” quét chướng ngại pháp, mới đầu chưa thể nhiếp phục hết được nhưng bền chí cứ quét sau đó lần lần sẽ thành công, “Thân tâm sẽ được thanh thản, an lạc và hạnh phúc”.
Con nên nhớ kỹ dùng chổi thần quét sẽ thành công, “ly dục ly ác pháp” tâm sẽ bất động hoàn toàn.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:43 03 Th6 2024
1

“Nếu tu tập có hôn trầm thùy miên thì nên đi kinh hành nhiều.
Nếu tu tập bị vọng tưởng nhiều thì tu tập Định Vô Lậu, mỗi niệm trong tâm khi hiện ra thì con nên đặt nó thành một đề tài tu tập quán xét tư duy nhiều lần thì cuối cùng nó sẽ bị diệt.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Liễu Pháp

 • Thời gian

  20/11/2003

 • Thể loại

  Tâm thư

 • Dữ liệu

  Ảnh jpg

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone