Ngày đăng  

27/02/2024, 18:50

NỘI DUNG MÔ TẢ

Người mới tu mà không lao động thân sanh lười biếng, tâm ý bạc nhược, mất hết ý chí, không còn nghị lực tu tập. Người mới tu phải tu tập trau dồi thân tâm trong các đối tượng, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc để xả tâm ly dục ly ác pháp. Người mới tu phải lấy sự xả tâm làm điều quan trọng, nếu tâm chưa xả mà vội vào nhập thất tức là tránh duyên tránh cảnh, đó là hình thức ức chế tâm, nén tâm, thì tu tập chẳng đi đến đâu.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Xem” ở trên để đọc toàn bộ nội dung bút tích bản viết tay này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Tu có đối tượng (Diệu Hiền)

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Hiền

Đạo Phật tu không khó nhưng các con nên nhớ lấy: “Tu sai một đường tơ, ngàn năm không thấy đạo”. Đức Phật dạy “sống độc cư” không có nghĩa là sống tránh duyên, mà sống trong mọi hoàn cảnh, mọi duyên nhưng tâm không phóng dật, tức là sống ngăn ác diệt ác pháp. Từ cuộc sống đó chúng ta suy ra, hạnh độc cư tức là sống trong các chướng ngại mà tâm không hề dao động.

Xả sạch

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hải Tâm

Buông xuống không có nghĩa trốn tránh, tiêu cực trong cuộc sống như có một số nhà học giả hiểu Phật giáo như vậy, hiểu trong tinh thần tiêu cực, thụ động. Ngược lại, Phật giáo buông xuống nhưng có nghĩa là tích cực, năng nổ làm việc để đem lại cho mình cho người có một cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng không vì vật chất mà chà đạp, xâu xé lên nhau để chiếm đoạt về phần mình nhiều hơn.
5.0
Tổng 9 lượt bình luận

Ban biên tập

06:56 27 Th2 2024
1

“Nhập thất có nhiều giai đoạn:

1- Giai đoạn phòng hộ.

2- Giai đoạn xả ly (tĩnh giác chánh niệm).

3- Giai đoạn định (Tứ Thánh Định).

4- Giai đoạn tuệ (Tứ Như Ý Túc).

Hai giai đoạn đầu nhập thất trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, làm mọi sự việc.

Hai giai đoạn sau nhập thất nơi hoang vắng (ẩn tu).” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:56 27 Th2 2024
1

“Chỉ khi tâm xả ly dục lạc thế gian thì bấy giờ mới nhập thất không lao tác, tập luyện “Tứ Như Ý Túc”.

Tâm chưa xả ly dục và ác pháp mà vội vào thất thì chẳng khác nào như một người yếm thế trốn đời, chẳng ích lợi cho mình cho đời.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:55 27 Th2 2024
1

“Người tu tập đã ly dục ly ác pháp được thì mới nhập thất ở nơi hoang vắng một mình, không làm việc gì hết, hằng ngày nỗ lực rèn luyện đạo lực để điều khiển sự sống chết và chấm dứt tái sanh luân hồi.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:55 27 Th2 2024
1

“Người mới tu lấy lao động làm sự tu tĩnh giác, thì tĩnh giác ấy tu tập dễ dàng. Người mới tu mà không lao động thì dễ rơi vào vô ký, thùy miên, hôn trầm, sanh ra lười, mệt mỏi, bần thần, thích ngủ, thích ăn, thích chạy theo dục lạc.

Người mới tu mà quá say mê trong lao động, tìm việc làm hoài thì đó là tu sai.

Người mới tu mà say mê trong việc làm thì tu sai, làm vừa sức để mà tu chứ không phải ráng làm cho xong việc.

Người mới tu mà tâm cứ nảy sanh việc làm này đến việc làm khác là tu sai (mê việc làm).

Người mới tu biết lấy việc làm để tu tập xả tâm, phòng hộ 6 căn và tỉnh thức, nên không làm quá sức mình.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:55 27 Th2 2024
1

“Người mới tu phải lấy sự xả tâm làm điều quan trọng, nếu không thấy được điều này mà cứ nhập thất tu tập ức chế tâm thì tu tập chẳng đi đến đâu, chỉ uổng cho một đời mang tiếng tu hành.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:55 27 Th2 2024
1

“Người mới tu phải tự rèn luyện mình trong lửa đỏ để thấy được tâm mình có chiến thắng tâm mình được chưa. “Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt”.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:54 27 Th2 2024
1

“Người mới tu phải tu tập trau dồi thân tâm trong các đối tượng, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc để xả tâm ly dục ly ác pháp.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:54 27 Th2 2024
1

“Người mới tu theo như Đức Phật dạy phải ngay “Thân Hành Niệm” mà tu, thân làm gì ý phải tập trung nơi việc làm ấy.

Người mới tu mà không lao động thân sanh lười biếng, tâm ý bạc nhược, mất hết ý chí, không còn nghị lực tu tập.

Con đường tu có nhiều khó khăn, cần phải có đủ ý chí nghị lực vượt qua.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:53 27 Th2 2024
1

“Người mới tu tâm chưa xả (ly dục ly ác pháp) mà vội vào nhập thất tức là tránh duyên tránh cảnh, đó là hình thức ức chế tâm, nén tâm. Khi tiếp duyên tiếp cảnh thì tâm nào (tham, sân, si) tật nấy (lòng dục) vẫn còn nguyên và cường độ mạnh hơn trước nữa.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Diệu Quang

 • Soạn thảo tại

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  29/6/1998

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  Ảnh jpg

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone