Trợ giúp

Phần trợ giúp bạn đọc đang trong quá trình hoàn thiện, BBT sẽ có những video hướng dẫn cách thức sử dụng thư viện để quý bạn đọc dễ dàng tham khảo và nghiên cứu các tài liệu.

Dưới đây là 1 video giới thiệu sơ bộ: